Nečekané odhalení – jeden z Vašich příběhů

Z Raby Hrabě. Ne tedy stavem, ale příjmením. (I když kdo ví, mohlo také jít o zkracéné příjmení pánů Hrabišiců… dokázat to ovšem nelze.) 
Právě jsme dokončili studii jednoho rodu – příjmení. V pátrání jsme se dostali až do roku 1628, kdy se narodil hospodář Jiří Hrabě (později Raba), nejstarší doložený předek našeho klienta – Daniel Raba (Děkuji za svolení sdílet Váš příběh 🙏🏻.)
Vývoj tohoto příjmení po staletí procházel zajímavými změnami. První změna přišla nenápadně. Nejprve byl jeden z předků Rabů zapsán jako Hraabě a další v následující generaci, kdy se protagonista přiženil do jiné o něco vzdálenější farnosti. Pravděpodobně tamní zapisovatel do matrik (farář) zapsal příjmení, tak jak slyšel (jméno Hrabě se zde v tu dobu nevyskytovalo a v okolí žily rodiny znějící podobně Rabů, Raabů, Rabasů), a tak zapsal ženicha jako Raba. Nejprve nám to nedalo spát. Prověřovali jsme další prameny a říkali si, co se to jako děje. Po náročné rešerši se nám podařilo potvrdit náš nález i domněnku Z Hraběte se stal opravdu Raba. A tak to již zůstalo až do dnes. 

Perlička: s mou kolegyní jsme se trochu přeli o význam slova Hrabě. Ona je z jižní Moravy, já ze Šumavy. Plzeňané chápou slovo hrabě, jako šlechtický stav. Ovšem Moravané jako nástroj na hrabání listí. My na Šumavě ale tomuto nástroji říkáme dlouze “hrábě”. Na Moravě prý jen krátce “hrabě”. Klientův předek žil ve východních Čechách.

Pro můj (šumavský) výklad hraběte, jako příslušníka vyšší šlechty hovoří staročeský slovník, který jej vykládá opravdu jako stav. Jméno Raab, čili Ráb tento slovník vykládá jako osobní jméno (snad z Rabanus nebo z biblického ženského jména Rachab, přepisováno jako Raab). Jiné zdroje zase uvádějí jeho původ z německého “krkavec, havran” nebo z místního osadního jména Raaben u Svídnice (nebo Rabí na Šumavě, Raab v Rakousku a další). Zmínit je třeba i výklad “raubíř”. Náš případ to však není. 
Víme, že původní příjmení bylo Hrabě. Tedy původně někdo, kdo měl se šlechtou dělat. Mohlo to být jen označení někoho, kdo se tak choval “jako hrabě” nebo se v blízkosti šlechtice pohyboval nebo jím v dávné minulosti opravdu byl. 

Chronologický vývoj příjmení Hrabě-Raba:
Hrabě 1651 – Hraab – 1700 – Hraba 1800 – Raaba/Raba 1900 – Raba 2000

Zdroje: Naše příjmení, Kotík A. 1894. Slovníky staré češtiny, Vokabulář webový. Můj Rozhlas, příjmení Raab. Wikipedia… SOA v Hradci Králové.

Fotokopie záznamu o úmrtí z “2. Juny 1667 ze wsy Habrovcze umřzel jest Jiřziho Hraba pochowan jest přzi chrámu Páně kosteleczkým wěku jeho bylo okolo 90 let.” (Věk velmi hrubě odhadnut, v tomto případě velmi nepřesně.)

Text z LinkedIn, post by Bc. Jana Sopóci