O autorce

Znám svůj původ

Ty jsi

Židovka?

Už v mých 16 letech mi bylo netaktně naznačeno, že nejsem “normální”. Tak jsem to tehdy cítila, když mi stará paní učitelka na němčinu v roce 1994 (na střední škole) řekla před celou třídou, na začátku školního roku: “TY JSI ŽIDOVKA!”

Nebylo jednoduché to všechno pochopit. Ta nevyřčená slova vysela přede mnou ve vzduchu neustále. Jako holka jsem se mohla jen ptát, ale dospělým se prostě mluvit nechtělo.

A to již bylo 53 let od ukončení druhé světové války a 5 let od revoluce.

Sice mi mamka řekla, že můj děda (z tátovy strany) byl v koncentračním táboře, ale víc sama moc nevěděla. Táta o tom tehdy také nechtěl mluvit, stejně tak jako můj děda. 

(Podrobněji v mém článku Zločin spáchaný dvakrát.

Asi ano

Jsem?!

Když jsem dospěla a osamostatnila se, začala jsem víc navštěvovat dědu z otcovi strany, snažila jsem se něco vyzvědět.  Ale děda prostě mluvit nechtěl. 

Sedla jsem si tedy k počítači a začala jsem pátrat tam.

Musím ale zdůraznit, že počítače ještě nebyly tak dostupné zboží jako dnes a to nemluvě o internetu. 

Našla jsem ty správné zahraniční databáze a našla jsem dědečkovo sourozence, kteří zemřeli v koncentračním táboře. Děda o nich nikdy nemluvil, ale když jsem se ho zeptala, potvrdil mi to.

Pátrání po mých předcích jsem začínala z nuly. Neuměla jsem číst staré texty, nevěděla jsem, kde mám hledat a jak tvořit rodokmen. Zvládla jsem to. 

Dokonce jsem se naučila základy hebrejštiny a podzěji, v roce 2012, jsem navštívila v Izraeli jediného přeživšího bratra mého dědy. 

Rodokmeny

kroniky, historie místa původu

Když jsem sestavila svůj rodokmen, obrátila se na mne kamarádka s tím, že chce také sestavit rodokmen. 

Digitalizace u nás ještě ani nezačala a já musela navštěvovat archivy. Byla to pro mě španělská vesnice.

Bavilo mě to a tak mě nic nedokázalo odradit.

Přečetla jsem si všechny dostupné odbornosti, zjistila jsem si, kde, co a jak mám hledat a šla jsem do toho naplno. Učila jsem se stará písma tak, že jsem si vytvořila písanku a jako malé dítě jsem psala a psala. 

Naučila jsem se bádat, číst ve starých textech i sestavovat rodokmen. Během několika let se rozběhla digitalizace a některé prameny již byly k dispozici na internetu. Tehdy začínal jako první u nás Třeboňský archiv. Až postupně, o dost později, se přidávaly další archivy v ČR. Ale to už jsem se plně orientovala u nás v ČR, ale i ve světových digitálních databázích. Nejprve ode mne chtěli zpracovat rodokmen mí známí, pak známí známých, a tak jsem se tím začala živit. Zájem o mé služby vzrostl, a to ještě ani neběžel v televizi seriál Tajemství rodu, a já měla objednávky na rok dopředu. 

Dnes sestavuji nejen rodokmeny, ale hlavně rodové kroniky. S tím, jak pokročila digitalizace po celé ČR, ale i ve světě, vzrostl zájem o “samobádání”. Během jednoho celého roku jsem sepsala eknihu Rodokmen pomocí internetu, kde se klienti mohou naučit, jak sestavit rodokmen, krok za krokem. Po eknize následovaly velmi podrobná výuková videa, kde popisuji, jak a hlavně v jakých pramenech nejen na internetu můžeme bádat. 

e-book

Rodokmen pomocí internetu

Roku 2017 jsem napsala svou e-knihu Rodokmen pomocí internetu, která provází badatele podrobně po nástrahách a odlišnostech našich českých archivů.

Kniha začíná tím nejzákladnějším, co má každý badatel udělat, aby se ve svém pátrání neztratil. Kde má vůbec  začít a kde pokračovat.

Přímo v ní popisuji, jak se pohybovat v digitálních archivech v ČR. Popisuji nejen digitalizíované matriky, ale i úžasné archiválie, jako je sčítání obyvatel do roku 1921. 

Ke knize patří i 4 bonusy zdarma.

 

Knihu si objednalo již 98 badatelů.

O svých slabých stránkách jsem vždy věděla. Ale konečně znám i ty silné. A to mne právě posunulo vpřed. Raduji se ze života a jsem placena za svou existenci.

Jana Sopóci

620
zpracovaných rodokmenů
Vím kdo jsem

Začala jsem si vážit sebe i své rodiny.

Jsem hrdá na to, co mé geny nesou. 

Konečně vím, kam mám směřovat a kým mohu být.  

Co všechno mohu dokázat.

Můj život má smysl.

 Vždy tomu tak ale nebylo!

Hledáte své předky? Pojďte do toho se mnou

vlastním

www.puvod.cz

Web pro genealogické služby vznikl již v roce 2007. Díky němu mám za sebou přes 620 zakázek - sestavených rodokmenů, rodových historií, kronik, historí místa původu předků,...

www.rodokmen-pomoci-internetu.cz

Roku 2018 jsem založila web pro samobadatele, kde jsem se začala zabývat pomocí amatérským badatelům. Tady také jsem zveřejnila svou eknihu Rodokmen pomocí internetu a první online trénink Zdroj tajných informací.

www.znamsvujpuvod.cz

Nedlouho poté se z mých klientů a fanoušků stal malý klub, který si vyžádal svůj prostor. Mentoring klub Znám svůj Původ, kde členové získají VŠE pro svou práci na dobrodružné cestě za svými předky.

jsem součástí

Česká genealogická a heraldická společnost

www.cghs.cz

Česká genealogická a heraldická společnost. Zde najdete různé genealogické pomůcky, informace a také kalendář akcí.

www.genea.cz