Východočeský kraj a jeho digitalizace

“Existuje tisíc způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.” Albert Einstein

Jana Sopóci

Sčítání obyvatel, které probíhalo především v letech 1850-1921/1930, je neocenitelným zdrojem informací o našich nejbližších předcích. Mnohdy nám badatelům tyto prameny (archiválie) “zachrání kůži”, když matriční knihy z počátku 20. století nejsou ještě veřejnosti přístupné a jsou např. chráněny zákonem na ochranu osobních údajů.

Archy papíru, na které se zapisovaly údaje o obyvatelích každého bytu či domu v dané obci/městě, se nazývají také sčítacími operáty. Komisař do těchto archů zapisoval ponejvíce: majitele o obyvatele bytu/domu a jejich vzájemný příbuzenský či jiný vztah, datum narození, domovskou příslušnost, zda-li uměli číst a psát, jakou řečí hovořili, jakou profesi/zaměstnání vykonávali a další zajímavosti.

“Dozvědět se také můžeme o emigraci našich předků nebo vojenské či pracovní službě mimo domov.”

Ve většině krajů naší republiky se můžeme již ke sčítání obyvatel dostat celkem snadno. Webové stránky jednotlivých oblastních archivů je nejen digitalizují, ale i zveřejňují (již několi let). Jinak je na tom východočeský kraj. 

Státní oblastní archiv nedigitalizuje sám, ale s pomocí společnosti FamilySearch, díky které také můžeme digitalizované matriky a nyní i sčítání obyvatel nalézt na jejich webových stránkách www.familysearch.org. Nesmím ale zapomenout na možnost samotného oblastního archivu v Zámrsku, stáhnout si matriční knihu přímo do svého počítače prostřednictvím “katalogu farních úřadů a jejich matričních knih” východočeského kraje (v pdf). Profesionálům tato možnost jistě vyhovuje, ale pro začínající badatele je velmi nepřehledná a složitá.

Proto jistě všichni uvítali, když se jednotlivé okresní archivy východočeského kraje rozhodly zpřístupnit digitalizáty přímo ze svých webových stránek. Zatím tyto E-badatelny okresních archivů východočeského kraje jen tři. Jičín, Hradec Králové a Ústí nad Orlicí.

Brzy se jistě můžeme těšit na další okresy, a to nejen ty ve východočeském kraji. Vstupy do jednotlivých archivů a databází, mám tady na mysli – digitální vstupy, digitalizované archiválie a databáze, můžete využít i na mých webových stránkách www.znamsvujpuvod.cz. Zde jsem vytvořila BADATELNU, ze které můžete jít rovnou pátrat. Ovšem narazíte zde i na (placenou) BADATELNU EXTRA, kde jsou zpřístupněny i výuková videa “Jak a kde pátrat v archiváliích, matrikách,…” (několi desítek video návodů). Mám zde k dispozici myšlenkové mapy, ale hlavně MOU OSOBNÍ PODPORU a PŘEKLAD STARÝCH TEXTŮ. 

Vstupte do mentoringového klubu Znám svůj Původ a pátrejte předcích se mnou i s dalšími experty v oboru. 

Spread the word