Cizí matriky
Matricula on-line

“Sestavení rodokmenu nebylo nikdy jednodušší…”

Jana Sopóci

Matricula Online nebo-li “matriky on-line” je označení pro portál rakouské společnosti ICARUS, kterou tvoří vědecké ústavy až 34 evropských zemí, Kanady, Spojených Států Amerických a dohromady 180 archivů!

Asi nejhlavnějším cílem společnosti ICARUS je podpora těchto archivů při řešení nutnosti digitalizace, jejích problémů a rozvíjení společných standardů a strategií digitalizace. Zaměřuje se také na hledání nových přístupů k mezinárodní spolupráci, která má umožnit výměnu odborných znalostí, financování strategií a podporu přístupnosti digitálního obsahu. 

Skrze portál icarus (Matricula on-line) se můžeme pohodlně ze svého domova podívat do archivů skoro celého světa. I když je Icarus teprve na začátku, již nyní může nabídnout ohromnou spoustu digitalizátů. 

“Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se z minulosti.”

Každá země, každý archiv po celém světě má svůj individální online přístup k archiváliím a digitalizátům. Je to stejné, jako když navštívíme online archiv v Třeboni a pak jdeme na prohlídku online archivu Středočeského kraje (ebadatelna.soa.cz), uvidíme zřetelný rozdíl mezi oběma webovými aplikacemi. Ještě náročnější je pátrat v matričních knihách Východočeského kraje, který zpřístupňuje své archiválie skrze společnost familysearch.org. Stejně tak tomu je v jednotlivých zemích světa. Není tedy vždy snadné se na webu icarus orientovat, protože odkazuje právě na konkrétní a často odlišné světové archivy.

Proto jsem vytvořila krátkou video prezentaci, jak s touto webovou aplikací pracovat a jak se dostaneme do matričních knih skrze tento web (icarus).

Video prezentaci si můžete zdarma přehrát na tomto odkazu: Video návod, jak s webovou aplikací pracovat. 

Aplikace čili web ICARUS – Matricula-online je velmi významným pomocníkem pro každého badatele. Nemusíme totiž pracně pátrat po digitalizovaných matričních knihách cizích zemí, respektive po internetovém odkazu na daný archiv té a té země. Stačí se podívat, co nám nabízí ICARUS. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že zde nenajdeme všechny digitalizované matriky. 

Nejpočetnější digitalizáty nabízí přes ICARUS Německo, Rakousko a přidávají se další země. 

Určitě stojí za to si icarus uložit na seznam oblíbených internetových odkazů. 

Nebo se také stačí registrovat do mentoringového klubu Znám svůj Původ, kde je takových aplikací, videonávodů, myšlenkových map a vstupů do archivů celého světa mnohem víc. Najdete ho na mých stránkách www.znamsvujpuvod.cz, kde mám k dispozici BADATELNU zdarma a pak také BADATELNU EXTRA, do které je nutné se registrovat a kde je obrovské množství obsahu, plus podpora profesionálního genealoga.

Jana Sopóci

Matricula on-line - video návod

Přístup k digitalizovaným archiváliím především pro Rakousko, Německo, ale také např. Luxembursko, Polsko a postupně přibývají i další země. Na některé jsou uvedeny zatím jen internetové odkazy, ale většina z nich již nabízí vstup do požadovaných archiválií.

Ve video návodu se dozvíte, jak s aplikací (webovou) pracovat a jak se vůbec dostat na žádané matriky. Pod video návodem najdete odkaz (přímý link) na Matricula on-line.

Hodnocení tréninku

[rating_form id="1"]