Staré slovníky on-line

Staré slovníky on-line

“Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.” Dalajláma

Jana Sopóci

Internet mě nepřestane bavit. 🙂

Má to sice své meze, ale jinak je to přesně tak. Pátrání v matrikách a jiných archiváliích přináší těžkosti a někdy i nepřekonatelné překážky. Tou nejčastější překážkou se kterou se setkávám, je čtení starých písem. Jako druhá v pořadí stojí neznalost německého jazyka. Přesněji bych měla říct: neznalost starého německého jazyka a jeho písma. 

Často některá slovíčka nenajdeme v moderním německo-českém slovníku a ani google překladač je nezná. Pak je nutno se obrátit na staré slovníky. Jenže: ty aby svět pohledal. Já je sbírám po antikvariátech a mám tu výhodu, že je mám v knihovně. Co ale může dělat začínající badatel? Ten v knihovničce nic takového nemá.

Sláva internetu. Digitální knihovny (národního archivu v Praze a zemského archivu v Brně) zpřístupňují digitalizované knihy a periodika. Mezi nimi najdeme i slovníky z počátku 20. století, ale i mnohem starší. 

Akce je základním úspěchem úspěchu.”

Pablo Piccaso (1881-1973)

A jelikož sbírám “fyzické” staré slovníky, sbírám i ty digitalizované. Odkazy na ně a jejich případné stažení najdete v klubu (www.znamsvujpuvod.cz) v Badatelně Extra.

No a co s tím prvním velkým problémem “čtení starých písem”? Existuje řada tabulek se “švabachem” (kurentem), které si můžeme uložit do PC nebo vytisknout. Doporučila bych také publikaci od České genealogické společnosti “Učebnice starých písem”. 

Dalším krokem je trénovat a trénovat. Každý se to může naučit. Protože tento problém je opravdu nejtíživější a mnoho z vás mi píší, že si s tím neví rady, připravila jsem kurz “Lekce švabachu, kurent v praxi”.  Nyní v předprodeji-časově omezené.) Můžete si buď rezervovat místo v kurzu nebo vstoupit do klubu, protože kurz bude členům klubu k dispozici také (v trochu omezené míře, ale bude).  

Cizí matriky
Matricula on-line

“Sestavení rodokmenu nebylo nikdy jednodušší…”

Jana Sopóci

Matricula Online nebo-li “matriky on-line” je označení pro portál rakouské společnosti ICARUS, kterou tvoří vědecké ústavy až 34 evropských zemí, Kanady, Spojených Států Amerických a dohromady 180 archivů!

Asi nejhlavnějším cílem společnosti ICARUS je podpora těchto archivů při řešení nutnosti digitalizace, jejích problémů a rozvíjení společných standardů a strategií digitalizace. Zaměřuje se také na hledání nových přístupů k mezinárodní spolupráci, která má umožnit výměnu odborných znalostí, financování strategií a podporu přístupnosti digitálního obsahu. 

Skrze portál icarus (Matricula on-line) se můžeme pohodlně ze svého domova podívat do archivů skoro celého světa. I když je Icarus teprve na začátku, již nyní může nabídnout ohromnou spoustu digitalizátů. 

“Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se z minulosti.”

Každá země, každý archiv po celém světě má svůj individální online přístup k archiváliím a digitalizátům. Je to stejné, jako když navštívíme online archiv v Třeboni a pak jdeme na prohlídku online archivu Středočeského kraje (ebadatelna.soa.cz), uvidíme zřetelný rozdíl mezi oběma webovými aplikacemi. Ještě náročnější je pátrat v matričních knihách Východočeského kraje, který zpřístupňuje své archiválie skrze společnost familysearch.org. Stejně tak tomu je v jednotlivých zemích světa. Není tedy vždy snadné se na webu icarus orientovat, protože odkazuje právě na konkrétní a často odlišné světové archivy.

Proto jsem vytvořila krátkou video prezentaci, jak s touto webovou aplikací pracovat a jak se dostaneme do matričních knih skrze tento web (icarus).

Video prezentaci si můžete zdarma přehrát na tomto odkazu: Video návod, jak s webovou aplikací pracovat. 

Aplikace čili web ICARUS – Matricula-online je velmi významným pomocníkem pro každého badatele. Nemusíme totiž pracně pátrat po digitalizovaných matričních knihách cizích zemí, respektive po internetovém odkazu na daný archiv té a té země. Stačí se podívat, co nám nabízí ICARUS. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že zde nenajdeme všechny digitalizované matriky. 

Nejpočetnější digitalizáty nabízí přes ICARUS Německo, Rakousko a přidávají se další země. 

Určitě stojí za to si icarus uložit na seznam oblíbených internetových odkazů. 

Nebo se také stačí registrovat do mentoringového klubu Znám svůj Původ, kde je takových aplikací, videonávodů, myšlenkových map a vstupů do archivů celého světa mnohem víc. Najdete ho na mých stránkách www.znamsvujpuvod.cz, kde mám k dispozici BADATELNU zdarma a pak také BADATELNU EXTRA, do které je nutné se registrovat a kde je obrovské množství obsahu, plus podpora profesionálního genealoga.

Jana Sopóci

Východočeský kraj a jeho digitalizace

“Existuje tisíc způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.” Albert Einstein

Jana Sopóci

Sčítání obyvatel, které probíhalo především v letech 1850-1921/1930, je neocenitelným zdrojem informací o našich nejbližších předcích. Mnohdy nám badatelům tyto prameny (archiválie) “zachrání kůži”, když matriční knihy z počátku 20. století nejsou ještě veřejnosti přístupné a jsou např. chráněny zákonem na ochranu osobních údajů.

Archy papíru, na které se zapisovaly údaje o obyvatelích každého bytu či domu v dané obci/městě, se nazývají také sčítacími operáty. Komisař do těchto archů zapisoval ponejvíce: majitele o obyvatele bytu/domu a jejich vzájemný příbuzenský či jiný vztah, datum narození, domovskou příslušnost, zda-li uměli číst a psát, jakou řečí hovořili, jakou profesi/zaměstnání vykonávali a další zajímavosti.

“Dozvědět se také můžeme o emigraci našich předků nebo vojenské či pracovní službě mimo domov.”

Ve většině krajů naší republiky se můžeme již ke sčítání obyvatel dostat celkem snadno. Webové stránky jednotlivých oblastních archivů je nejen digitalizují, ale i zveřejňují (již několi let). Jinak je na tom východočeský kraj. 

Státní oblastní archiv nedigitalizuje sám, ale s pomocí společnosti FamilySearch, díky které také můžeme digitalizované matriky a nyní i sčítání obyvatel nalézt na jejich webových stránkách www.familysearch.org. Nesmím ale zapomenout na možnost samotného oblastního archivu v Zámrsku, stáhnout si matriční knihu přímo do svého počítače prostřednictvím “katalogu farních úřadů a jejich matričních knih” východočeského kraje (v pdf). Profesionálům tato možnost jistě vyhovuje, ale pro začínající badatele je velmi nepřehledná a složitá.

Proto jistě všichni uvítali, když se jednotlivé okresní archivy východočeského kraje rozhodly zpřístupnit digitalizáty přímo ze svých webových stránek. Zatím tyto E-badatelny okresních archivů východočeského kraje jen tři. Jičín, Hradec Králové a Ústí nad Orlicí.

Brzy se jistě můžeme těšit na další okresy, a to nejen ty ve východočeském kraji. Vstupy do jednotlivých archivů a databází, mám tady na mysli – digitální vstupy, digitalizované archiválie a databáze, můžete využít i na mých webových stránkách www.znamsvujpuvod.cz. Zde jsem vytvořila BADATELNU, ze které můžete jít rovnou pátrat. Ovšem narazíte zde i na (placenou) BADATELNU EXTRA, kde jsou zpřístupněny i výuková videa “Jak a kde pátrat v archiváliích, matrikách,…” (několi desítek video návodů). Mám zde k dispozici myšlenkové mapy, ale hlavně MOU OSOBNÍ PODPORU a PŘEKLAD STARÝCH TEXTŮ. 

Vstupte do mentoringového klubu Znám svůj Původ a pátrejte předcích se mnou i s dalšími experty v oboru.